صفحه اصلی > امور مالی و اداری 
 • کارشناس امور مالی و اداری

  آقای یاسر باقری
  مدرک: کارشناسی
  تلفن: 3-06632228571 داخلی: 103 و 104


  شرح وظایف

  انجام امور دبیرخانه
  انجام امور مربوط به اضافه کار، مأموریت و مرخصی پرسنل مرکز
  رابط مرکز با اداره پست