• مرکز آموزش عالی پلدختر

  امور اداری و مالی
 • مرکز آموزش عالی پلدختر

  امور اداری و مالی
معرفی واحد

 • کارشناس امور اداری و مالی

  آقای یاسر باقری

  مدرک: کارشناسی
  تلفن: 4-06632228571 داخلی: (2-1)105


شرح وظایف

انجام امور دبیرخانه
رابط مرکز با اداره پست
انجام امور مربوط به اضافه کار، مأموریت و مرخصی پرسنل مرکز


تصاویر
اطلاعیه ها


تماس با ما

تماس با ما

مسئول امور مالی و اداری
آقای یاسر باقری
تلفن: 4-06632228571 داخلی: (2-1)105