معرفی واحد

مسئول آموزش

خانم زینب کریمی
مدرک: کارشناسی
تلفن: 3-06632228571 داخلی: 2404

کارشناس آموزش و مسئول حراست

آقای مبین ابراهیمی
مدرک: کارشناسی
تلفن: 3-06632228571 داخلی: 2403

 

شرح وظایف

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود
امور مربوط به میهمانی دانشجویان
امور مربوط به نظام وظیفه و صدور معافیت تحصیلی
امور مربوط به امورمالی آموزشی دانشجویان
ارائه کد کاربری اساتید و دانشجویان
کلیه امور مربوط به اساتید مرکز
بررسی و پیگیری مشکلات آموزشی دانشجویان
امور مربوط به مرخصی تحصیلی و حذف پزشکی
امور مربوط به دانشجویان انصرافی و اخراجی
ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
امور مربوط به حق‌الزحمه اساتید
امور مربوط به تاییدیه تحصیلی
تطبیق واحد و معادلسازی دروس دانشجویان
تعریف و ثبت سرفصل رشته‌های مختلف درسیستم گلستان
ارائه دروس رشته‌های مختلف در هر نیمسال از طریق سیستم گلستان
امور مربوط به کارت شرکت در آزمون و کارنامه محرمانه دانشجویان
برنامه ربزی دروس رشته‌های مختلف در هر نیمسال
انجام کلیه امور مربوط به سیستم گلستان
برگزاری و انجام امور مربوط به امتحانات در پایان هر نیمسال
بررسی تقاضای دانشجویان، و در صورت امکان ارجاع به کمیسیون موارد خاص و شورای آموزشی دانشگاه لرستان
برگزاری اردوهای علمی در هر نیمسال
معرفی دانشجویان به سایر دانشگاه‌ها در ترم تابستانه
امور مربوط به آزمایشگاه‌های درسی گروه‌های مختلف
امور مربوط به دانشجویان انتقالی

 

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر
مهندسی کشاورزی
روانشناسی
آموزش زبان انگلیسی
حسابداری
علوم ورزشی

 

سرفصل دروس رشته ها

مهندسی کامپیوتر ورودی 1398 و قبل از آن

مهندسی کامپیوتر ورودی 1399 و بعد از آن

مهندسی کشاورزی

روانشناسی

آموزش زبان انگلیسی

حسابداری ورودی 96 و بعد از آن

علوم ورزشی 97 و قبل از آن

علوم ورزشی 98 و بعد از آن(قسمت 1)

علوم ورزشی 98 و بعد از آن(قسمت 2)

مهندسی فناوری اطلاعات

علوم باغبانی ورودی 1399 و بعد از آن

گیاهپزشکی ورودی 1399 و بعد از آن

 

چارت ترمی رشته ها

مهندسی کامپیوتر ورودی 1392 و بعد از آن

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کشاورزی

روانشناسی ورودی 97 و قبل از آن

روانشناسی ورودی 98 و بعد از آن

آموزش زبان انگلیسی

حسابداری ورودی 96 و بعد از آن

علوم ورزشی 97 و قبل از آن

علوم ورزشی 98 و بعد از آن

گیاهپزشکی ورودی 1399 و بعد از آنبرنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400


تقویم آموزشی نیمسال  اول سالتحصیلی 1401-1400


آیین نامه ها

آیین نامه انضباطی دانشجویان

آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)

آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه اجرایی شورای بررسی موارد خاص استانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی


فرم ها

فرم حراست

فرم انصراف از تحصیل

فرم معرفی به استاد

فرم مشکلات آموزشی

فرم درخواست حذف پزشکی

فرم درخواست شورای موارد خاص

فرم درخواست انتقال موقت (مهمان)

فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی

فرم کارآموزی رشته کامپیوتر

فرم کارآموزی رشته گیاهپزشکیفایل های راهنمای سیستم گلستان