• مسئول آموزش

  خانم زینب کریمی
  مدرک: کارشناسی
  تلفن: 3-06632228571 داخلی: 101

  کارشناس آموزش و نظام وظیفه

  آقای مبین ابراهیمی
  مدرک: کارشناسی
  تلفن: 3-06632228571 داخلی: 102


  شرح وظایف

  ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود
  امور مربوط به میهمانی دانشجویان
  امور مربوط به نظام وظیفه و صدور معافیت تحصیلی
  امور مربوط به امورمالی آموزشی دانشجویان
  ارائه کد کاربری اساتید و دانشجویان
  کلیه امور مربوط به اساتید مرکز
  بررسی و پیگیری مشکلات آموزشی دانشجویان
  امور مربوط به مرخصی تحصیلی و حذف پزشکی
  امور مربوط به دانشجویان انصرافی و اخراجی
  ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
  امور مربوط به حق‌الزحمه اساتید
  امور مربوط به تاییدیه تحصیلی
  تطبیق واحد و معادلسازی دروس دانشجویان
  تعریف و ثبت سرفصل رشته‌های مختلف درسیستم گلستان
  ارائه دروس رشته‌های مختلف در هر نیمسال از طریق سیستم گلستان
  امور مربوط به کارت شرکت در آزمون و کارنامه محرمانه دانشجویان
  برنامه ربزی دروس رشته‌های مختلف در هر نیمسال
  انجام کلیه امور مربوط به سیستم گلستان
  برگزاری و انجام امور مربوط به امتحانات در پایان هر نیمسال
  بررسی تقاضای دانشجویان، و در صورت امکان ارجاع به کمیسیون موارد خاص و شورای آموزشی دانشگاه لرستان
  برگزاری اردوهای علمی در هر نیمسال
  معرفی دانشجویان به سایر دانشگاه‌ها در ترم تابستانه
  امور مربوط به آزمایشگاه‌های درسی گروه‌های مختلف
  امور مربوط به دانشجویان انتقالی


  رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته

  ردیف عنوان رشته
  1 مهندسی کامپیوتر
  2 مهندسی کشاورزی
  3 روانشناسی
  4 آموزش زبان انگلیسی
  5 حسابداری
  6 علوم ورزشی

  اساتید مشاور رشته های تحصیلی در نیمسال دوم 97-96

  ردیف عنوان رشته استاد مشاور روز مشاوره
  1 مهندسی کامپیوتر امین عینی پور پنجشنبه
  2 حسابداری دکتر سید نجم الدین موسوی شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
  3 علوم ورزشی دکتر رحیم میرنصوری دوشنبه-چهارشنبه
  4 مهندسی کشاورزی دکتر اسداله حسینی یکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه
  5 روانشناسی دکتر هوشنگ گراوند شنبه- یکشنبه
  6 آموزش زبان انگلیسی دکتر ستاری
  مسعود شاه کرمی
  شنبه
 • سرفصل دروس رشته ها

  ردیف عنوان رشته لینک دانلود
  1 مهندسی کامپیوتر
  2 مهندسی کشاورزی
  3 روانشناسی
  4 آموزش زبان انگلیسی
  5 حسابداری ورودی 95 و ماقبل
  6 حسابداری ورودی 96 و مابعد
  7 علوم ورزشی 97 و قبل از آن
  8 علوم ورزشی 98 و بعد از آن
  9 مهندسی فناوری اطلاعات

  چارت ترمی رشته ها

  ردیف عنوان رشته لینک دانلود
  1 مهندسی کامپیوتر ورودی 92 به بعد
  2 مهندسی فناوری اطلاعات
  3 مهندسی کشاورزی
  4 روانشناسی
  5 آموزش زبان انگلیسی
  6 حسابداری ورودی 95 و ماقبل
  7 حسابداری ورودی 96 و مابعد
  8 علوم ورزشی 97 و قبل از آن
  9 علوم ورزشی 98 و بعد از آن
 • برنامه هفتگی و امتحانی نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

  عنوان لینک دانلود
  برنامه هفتگی و امتحانی
 • تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

  دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

 • آیین نامه ها

  آیین نامه انضباطی دانشجویان آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان
  آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)
  آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
  آیین نامه اجرایی شورای بررسی موارد خاص استانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی


  فرم ها

  عنوان فرم لینک دانلود
  فرم حراست
  فرم انصراف از تحصیل
  فرم معرفی به استاد
  فرم مشکلات آموزشی
  فرم درخواست حذف پزشکی
  فرم درخواست شورای موارد خاص
  فرم درخواست انتقال موقت (مهمان)
  فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی
  فرم کارآموزی رشته کامپیوتر
  فرم کارآموزی رشته گیاهپزشکی