آيين نامه ها

دانلود فایل ضمیمه
آیین نامه انضباطی دانشجویان
اندازه فایل : 39.9 KB
آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان
اندازه فایل : 269.2 KB
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)
اندازه فایل : 2.3 MB
آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
اندازه فایل : 2.2 MB
آیین نامه اجرایی شورای بررسی موارد خاص استانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
اندازه فایل : 952.5 KB