مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده فارغ التحصیلی

۶ قطعه عکس جدید ۴*۳
یک سری کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
برگ معافیت تحصیلی از سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا
تاییدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی
اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی یا گواهی موقت با مهر و عکس زنده
ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی با مهر زنده

نحوه درخواست تاييديه تحصيلي دیپلم و پیش دانشگاهی

۱-

Darkhast_taeedieh_tahsili_1

۲-

Darkhast_taeedieh_tahsili_2

۳-

Darkhast_taeedieh_tahsili_3

۴-

Darkhast_taeedieh_tahsili_4

۵-

Darkhast_taeedieh_tahsili_5