شرح وظایف حوزه فرهنگی

برنامه‌ریزی جهت ایجاد بستر مناسب به منظور رشد و شكوفایی استعدادهای فرهنگی، اجتماعی و هنری دانشجویان

برنامه‌ریزی برگزاری كلاس‌های فوق برنامه، مسابقات فرهنگی، جشنواره‌ها

برنامه‌ریزی گسترش خدمات مشاوره‌ای

ایجاد كانون‌ها و تشکل هاي دانشجویی و تقویت آنها در راستای جلب مشاركت دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی

برگزاری اردوهای فرهنگي و كرسی‌های آزاداندیشی

برگزاری كارگاه‌های آموزشی در حوزه فرهنگی ـ اجتماعي

برگزاری جلسات نقد و مناظره علمی و فرهنگی