شرح وظایف حوزه فرهنگی

 • برنامه‌ریزی جهت ایجاد بستر مناسب به منظور رشد و شكوفایی استعدادهای تحقیقی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و هنری دانشجویان
 • تهیه استانداردهای كشوری مربوط به وضعیت امكانات فرهنگی و ورزشی دانشجویان
 • برنامه‌ریزی برگزاری كلاس‌های فوق برنامه، مسابقات فرهنگی، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها
 • گسترش فضای اخلاقی، معنوی و تربیتی و انجام فعالیتهای پرورشی در دانشگاه‎
 • برنامه‌ریزی گسترش خدمات مشاوره‌ای در سطح دانشگاه و خوابگاه‌ها
 • برنامه‌ریزی به منظور توسعه، ترغیب فعالیت‌های ورزشی در دانشگاه و برگزاری مسابقات، شركت در المپیادهای ورزشی
 • ایجاد كانون‌های دانشجویی و تقویت كانون‌های موجود در راستای جلب مشاركت دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی حمایت از تشكلهای اسلامی دانشجویان
 • ایجاد هماهنگی بین بخشی برای نیل به اهداف و تحقق وظائف در راستای سیاست كلی دانشگاه
 • برگزاری كارگاه‌های آموزشی مرتبط با نشریات دانشجویی، دریافت درخواست‌ها و ارسال آن جهت بررسی به كمیته نظارت بر نشریات و تشكیل پرونده و صدور مجوز جهت نشریاتی كه تأیید صدور مجوز انتشار خود را از كمیته نظارت بر نشریات دریافت نموده‌اند
 • برگزاری اردوهای اداره کل امور فرهنگی، دریافت درخواست‌ها و بررسی آن از لحاظ انطباق با آیین‌نامه و صدور مجوز با هماهنگی اداره کل امور فرهنگی، نظارت بر حسن اجرای اردوهای دانشجویی
 • برنامه‌ریزی توسعه و فعال سازی گروه های نهادمند خودجوش دانشگاهی به منظور گسترش فعالیت و تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی‎
 • ایجاد فضا و بستر مناسب جهت بر گزاری كرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی‎‎
 • تشكیل كارگاه‌های آموزشی در حوزه فرهنگی ـ اجتماعی مبتنی بر روش های نوین آموزشی پژوهشی با همكاری سایر بخش ها‎‎
 • برگزاری جلسات نقد و مناظره علمی، فرهنگی
 • استفاده از فناوری نوین و متنوع ارتباطی و اطلاعاتی در حوزه فرهنگ