شرح وظایف امور دانشجویی

 • صندوق رفاه دانشجویی
  دریافت ،ثبت، وتایید وام‌های دانشجویی در سامانه صندق رفاه به نشانی اینترنتی http://refah.swf.ir
  تشکیل پرونده برای دانشجویانی که درخواست وام دارند
  انتقال وام‌های دانشجویان مهمان و انتقالی به دانشگاه‌های دیگر


 • خوابگاه
  پیگیری مسائل مربوط به خوابگاه دانشجویان(رفاه، نظافت، امنیت و ...)
  نظارت مستقیم و غیرمستقیم به خوابگاه دانشجویان
  برگزاری جلسات هفتگی شورای صنفی با رئیس مرکز


 • تغذیه

آنالیز جیره خشک و درخواست مواد غذایی از اداره تغذیه دانشگاه لرستان بصورت هفتگی

تحویل مواد غذایی از انبار دانشگاه لرستان و تحویل مجدد به آشپزبرای پخت

نظارت بر تهیه و توزیع غذای دانشجویان

تهیه صورت وضعیت ماهانه برای پیمانکار تغذیه جهت تسویه حساب

ارسال آمار پخت هفتگی به اداره تغذیه دانشگاه لرستان و آشپزها