اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره ۱
برای دریافت اصل گواهی موقت، همراه داشتن یک تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی خریداری شده از بانک ملی و یکی از موارد زیر ضروری می باشد:
۱- کارت پایان خدمت یا معافیت یا گواهی اشتغال به خدمت
۲- قبولی ارشد با گواهی اشتغال به تحصیل
۳- دفترچه اعزام به خدمت
در غیراینصورت برگه ابطال معافیت تحصیلی جهت اعزام به خدمت تحویل دانشجو می گردد.

اطلاعیه شماره ۲

راهنمای درخواست فراغت از تحصیل و صدور مدرک:

  • مراجعه به قسمت پیشخوان خدمت در سامانه آموزشی گلستان دانشگاه لرستان و ثبت درخواست فراغت از تحصیل و صدور مدرک.

برای ثبت درخواست نباید هیچگونه بدهی مالی داشته باشید. در صورت داشتن بدهی، در قسمت "پرداختهای الکترونیکی دانشجو" (پردازش 15450) ترم پرداخت را آخرین ترم تحصیلی انتخاب و اقدام به پرداخت بدهی و سپس ثبت درخواست فراغت از تحصیل نمائید.