شرح وظایف

وظایف مربوط به حوزه فارغ التحصیلان:

  • انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشجویان

- استعلام تاییدیه تحصیلی

- استعلام بدهی مالی و صندوق رفاه دانشجویی

- استعلام کتاب امانت گرفته شده از کتابخانه

- ثبت سیستمی مدارک شخصی و آموزشی دانشجویان

- انجام امور سیستمی، ارسال الکترونیکی و فیزیکی پرونده

وظایف مربوط به حوزه آموزش:

  • صدور گواهی تدریس اساتید
  • ارسال مدارک اساتید جهت صدور مجوز
  • ثبت و تائید دروس اساتید در پایان هر ترم