درباره مرکز آموزش عالی پلدختر

مرکز آموزش عالی پلدختر با سه رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کشاورزی گرایش گیاهپزشکی و مهندسی کشاورزی گرایش علوم باغبانی در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد.

هم اکنون این مرکز در رشته های تحصیلی مهندسي کامپيوتر، روانشناسی، حسابداری، آموزش زبان انگلیسی، مهندسی کشاورزی گرایش گیاهپزشکی، علوم ورزشی در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.

گزارش تصویری