امور خوابگاه ها


خوابگاه شهدای دانشجو

سرپرست خوابگاه: آقای هوشنگ کاییدی

شماره موبایل سرپرست خوابگاه: 09166614820

آدرس: خیابان امام خمینی (ره) - بعد از پل شهدای هفت تیر - میدان بهشتی - جنب فرمانداری

خوابگاه رضايي

شماره موبایل سرپرست خوابگاه آقای رضایی: 09169632260 - 09166614592 - 09168504592

آدرس: خیابان امام - خیابان شهید قاسم سلیمانی- جنب کمیته امداد امام خمینی(ره) - خوابگاه رضایی