امور خوابگاه ها


خوابگاه شهدای دانشجو

سرپرست خوابگاه: آقای پیام کاییدی

شماره موبایل سرپرست خوابگاه: 09163673063

آدرس: خیابان امام خمینی (ره) - بعد از پل شهدای هفت تیر - میدان بهشتی - جنب فرمانداری

آدرس خوابگاه رضایی :

خیابان امام - خیابان امدادگران - جنب کمیته امداد امام خمینی(ره) - خوابگاه رضایی

شماره موبایل سرپرست خوابگاه آقای رضایی: 09169632260 - 09166614592 - 09168504592