صفحه اصلی > امور مالی و اداری 
 • کارشناس امور مالی و اداری

  یاسر باقری

  مدرک: کارشناسی
  06632228571-3
  داخلی 2401

  شرح وظایف

  انجام امور دبیرخانه
  انجام امور مربوط به اضافه کار، مأموریت و مرخصی پرسنل مرکز
  رابط مرکز با اداره پست