• مسئول آموزش

  خانم زینب کریمی
  مدرک: کارشناسی
  تلفن: 3-06632228571 داخلی: 2404

  کارشناس آموزش و مسئول حراست

  آقای مبین ابراهیمی
  مدرک: کارشناسی
  تلفن: 3-06632228571 داخلی: 2403


  شرح وظایف

  ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود
  امور مربوط به میهمانی دانشجویان
  امور مربوط به نظام وظیفه و صدور معافیت تحصیلی
  امور مربوط به امورمالی آموزشی دانشجویان
  ارائه کد کاربری اساتید و دانشجویان
  کلیه امور مربوط به اساتید مرکز
  بررسی و پیگیری مشکلات آموزشی دانشجویان
  امور مربوط به مرخصی تحصیلی و حذف پزشکی
  امور مربوط به دانشجویان انصرافی و اخراجی
  ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
  امور مربوط به حق‌الزحمه اساتید
  امور مربوط به تاییدیه تحصیلی
  تطبیق واحد و معادلسازی دروس دانشجویان
  تعریف و ثبت سرفصل رشته‌های مختلف درسیستم گلستان
  ارائه دروس رشته‌های مختلف در هر نیمسال از طریق سیستم گلستان
  امور مربوط به کارت شرکت در آزمون و کارنامه محرمانه دانشجویان
  برنامه ربزی دروس رشته‌های مختلف در هر نیمسال
  انجام کلیه امور مربوط به سیستم گلستان
  برگزاری و انجام امور مربوط به امتحانات در پایان هر نیمسال
  بررسی تقاضای دانشجویان، و در صورت امکان ارجاع به کمیسیون موارد خاص و شورای آموزشی دانشگاه لرستان
  برگزاری اردوهای علمی در هر نیمسال
  معرفی دانشجویان به سایر دانشگاه‌ها در ترم تابستانه
  امور مربوط به آزمایشگاه‌های درسی گروه‌های مختلف
  امور مربوط به دانشجویان انتقالی


  رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته

  ردیف عنوان رشته
  1 مهندسی کامپیوتر
  2 مهندسی کشاورزی
  3 روانشناسی
  4 آموزش زبان انگلیسی
  5 حسابداری
  6 علوم ورزشی

  اساتید مشاور رشته های تحصیلی در نیمسال اول 99-98

  ردیف عنوان رشته استاد مشاور روز مشاوره
  1 مهندسی کامپیوتر امین عینی پور پنجشنبه
  2 حسابداری آقای محمود حقی زاده دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه
  3 علوم ورزشی آقای هادی کرندی چهارشنبه
  4 مهندسی کشاورزی(گیاهپزشکی) دکتر اسداله حسینی
  دکتر کورش عزیزی
  سه شنبه-چهارشنبه
  دوشنبه - سه شنبه
  5 روانشناسی دکتر هوشنگ گراوند دوشنبه- سه شنبه
  6 آموزش زبان انگلیسی دکتر احمدرضا جمشیدی پور سه شنبه - چهارشنبه
 • سرفصل دروس رشته ها

  ردیف عنوان رشته لینک دانلود
  1 مهندسی کامپیوتر ورودی 1398 و قبل از آن
  2 مهندسی کامپیوتر ورودی 1399 و بعد از آن
  3 مهندسی کشاورزی
  4 روانشناسی
  5 آموزش زبان انگلیسی
  6 حسابداری ورودی 96 و مابعد
  7 علوم ورزشی 97 و قبل از آن
  8 علوم ورزشی 98 و بعد از آن
  9 مهندسی فناوری اطلاعات
  10 علوم باغبانی ورودی 1399 و بعد از آن
  11 گیاهپزشکی ورودی 1399 و بعد از آن

  چارت ترمی رشته ها

  ردیف عنوان رشته لینک دانلود
  1 مهندسی کامپیوتر ورودی 92 به بعد
  2 مهندسی فناوری اطلاعات
  3 مهندسی کشاورزی
  4 روانشناسی ورودی 97 و قبل از آن
  5 روانشناسی ورودی 98 و بعد از آن
  6 آموزش زبان انگلیسی
  7 حسابداری ورودی 96 و مابعد
  8 علوم ورزشی ورودی 97 و قبل از آن
  9 علوم ورزشی ورودی 98 و بعد از آن
  10 علوم باغبانی ورودی 99 و بعد از آن
  11 گیاهپزشکی ورودی 99 و بعد از آن
 • برنامه هفتگی و امتحانی سالتحصیلی 1400-1399

  عنوان لینک دانلود
  برنامه هفتگی نیمسال اول
  برنامه هفتگی نیمسال دوم
 • تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی 1401-1400

 • آیین نامه ها

  آیین نامه انضباطی دانشجویان آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان
  آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)
  آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
  آیین نامه اجرایی شورای بررسی موارد خاص استانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی


  فرم ها

  عنوان فرم لینک دانلود
  فرم حراست
  فرم انصراف از تحصیل
  فرم معرفی به استاد
  فرم مشکلات آموزشی
  فرم درخواست حذف پزشکی
  فرم درخواست شورای موارد خاص
  فرم درخواست انتقال موقت (مهمان)
  فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی
  فرم کارآموزی رشته کامپیوتر
  فرم کارآموزی رشته گیاهپزشکی
 • فایل های راهنمای سیستم گلستان

  ردیف عنوان لینک دانلود
  1 طرح مشکل آموزشی در پیش خوان خدمت
  2 راهنمای درخواست کارآموزی
  3 راهنمای درخواست حذف اضطراری