چاپ        ارسال به دوست

مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه در خصوص تمديد برگزاري كلاس ها و تعويق دو هفته اي امتحانات پايان نيمسال دوم 99-1398


مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه در خصوص تمديد برگزاري كلاس ها و تعويق دو هفته اي امتحانات پايان نيمسال دوم 99-1398

1-   نظر به تصميمات ستاد ملي مبارزه با كرونا و توقف فعاليت هاي آموزش حضوري در دانشگاه، پس از بحث و بررسي، تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

به منظور جبران وقفه حادث شده در برگزاري كلاس هاي درس در اسفند ماه 1398 ضمن اصلاح تقويم آموزشي نيمسال دوم 99-1398، برگزاري كلاس ها فعلاً به مدت دو هفته تا 1399/04/05 تمديد گرديد و به تبع آن، برگزاري امتحانات پايان نيمسال به مدت دو هفته به تعويق افتاد و در تاريخ 1399/4/7 لغايت 1399/4/19برگزار خواهد شد.

برگزاري كلاس هاي دروس نظري و آن دسته از دروس غيرنظري كه با نظر استاد درس و گروه آموزشي قابليت ارائه به صورت الكترونيكي دارد، همچنان به صورت الكترونيكي و مجازي ادامه مي يابد.

دروس عملي، كارگاهي و يا آزمايشگاهي كه امكان ارائه آن در قالب الكترونيكي وجود ندارد، پس از امكان حضور دانشجويان در دانشگاه (با نظر ستاد ملي مبارزه با كرونا) به صورت فشرده ارائه خواهد شد.

در صورتي كه دانشجويي نتواند از آموزش الكترونيكي استفاده نمايد، مي تواند نسبت به ثبت درخواست در سامانه گلستان براي حذف درس يا حذف نيمسال بدون احتساب سنوات اقدام نمايد تا در كميسيون موارد خاص دانشگاه بررسي و تصميم گيري شود. در اين حالت، محدوديت حداقل تعداد واحد اخذ شده در هر نيمسال وجود ندارد. بديهي است در صورت موافقت كميسيون با حذف نيمسال بدون احتساب در سنوات، شهريه اخذ شده از دانشجويان شهريه پرداز براي نيمسال آتي آنها در نظر گرفته مي شود.

غيبت آن دسته از دانشجويان كه به دليل سكونت در مناطق فاقد پوشش اينترنت (با توجه به آدرس سكونت ثبت شده در سامانه گلستان) دسترسي به اينترنت ندارند، موجه تلقي مي شود.

2-    پيرو ابلاغيه مورخ 1399/1/30 معاونت آموزشي وزارت عطف در خصوص چگونگي برگزاري امتحانات پايان نيمسال دوم 99-1398 دانشگاه مقرر گرديد:
در صورت تصويب و ابلاغ ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني بر امكان حضور دانشجويان در دانشگاه ها، با بررسي همه جوانب بويژه با تاكيد بر حفظ سلامتي دانشجويان، اعضاي هيات علمي و كارشناسان، برگزاري امتحانات به روش حضوري امكان پذير خواهد بود.
چنانچه امكان برگزاري حضوري امتحانات ميسر نشود، با محوريت استادان درس و گروه هاي آموزشي، در خصوص ارزشيابي نهايي دانشجو با تركيبي از روش هاي مختلف همچون: اجراي آزمون هاي كوتاه الكترونيكي، ارائه تكليف و تمرين براي هر جلسه درس، ارزيابي شفاهي، ارزشيابي مستمر، مشاركت دانشجو در بحث ها و پرسش و پاسخ هاي كلاسي و نظاير آن تصميم گيري خواهد شد.
از اعضاي محترم هيات علمي تقاضا مي شود، در صورت عدم امكان برگزاري حضوري امتحانات، آمادگي لازم را براي روش هاي جايگزين ارزشيابي به صورت غير حضوري داشته باشند.


١٢:١١ - دوشنبه ١٥ ارديبهشت ١٣٩٩    /    شماره : ٦٩٦٤    /    تعداد نمایش : ٢٧٩خروج