صفحه اصلی > دانشگاه 
  • مرکز آموزش عالی پلدختر با سه رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کشاورزی گرایش گیاهپزشکی و مهندسی کشاورزی گرایش علوم باغبانی در بهمن ماه سال 1390 کار خود را آغاز کرد. هم اکنون این مرکز در رشته های تحصیلی 1- روانشناسی 2- حسابداری 3- مهندسی فناوری اطلاعات 4- آموزش زبان انگلیسی 5- مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 6- مهندسی کشاورزی گرایش گیاهپزشکی 7- علوم ورزشی در مقطع کارشناسی از طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرد.

  • نقشه هوایی دانشگاه