چاپ        ارسال به دوست

دستورالعمل برگزاری کلاسهای حضوری و غیرحضوری در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399


پیرو تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه های وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در خصوص ادامه فعالیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پیش بینی ادامه محدودیت های مربوط به حضور دانشجویان در کلاس درس  و یا خوابگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ، پس از بحث و بررسی،تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

الف- از ابتدای شروع کلاسهای درس نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 مطابق تقویم آموزشی(از 22/6/1399)برگزاری کلاسهای دروس نظری و آن دسته از دروس غیر نظری که با نظر استاد درس و گروه آموزشی قابلیت ارائه به صورت الکترونیکی دارد،به صورت الکترونیکی و در قالب سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه https://lms.lu.sc.ir پیگیری می شود.

ب- در صورتی که به تشخیص استاد درس و گروه آموزشی مربوط، برخی دروس که به صورت الکترونیکی

ارائه خواهد شد، برای تکمیل فرایند آموزش، نیازمند برگزاری بخشی از جلسات درس به صورت حضوری

باشد، پس از کسب نظر دانشکده ها و مراکز آموزش عالی تابعه، برای شیوه و زمان برگزاری آنها در شورای

آموزشی دانشگاه تصمیم گیری خواهد شد.

ج- دروس عملی، کارگاهی و یا آزمایشگاهی که امکان ارائه آنها در قالب الکترونیکی وجود ندارد، در هفته های ابتدایی نیمسال و حداکثر تا 15 آبانماه 1399 در صورت امکان حضور دانشجویان در دانشگاه بر اساس اعلام ستاد مبارزه با کرونا، در ساعات تعیین شده و نیز در ساعات خارج از برنامه درسی و به صورت فشرده ارائه خواهد شد.

د- حضور دانشجویان در جلسات درس الکترونیکی و یا حضوری بر اساس آئین نامه آموزشی الزامی است.

ه- در صورت رفع محدودیت های مربوط به حضور دانشجویان در کلاس درس و یا خوابگاه با نظر ستاد ملی

مبارزه با کرونا، شورای آموزشی دانشگاه در خصوص ادامۀ شیوه آموزش غیرحضوری و یا حضوری تصمیم گیری خواهد کرد.


١١:٠٩ - چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩    /    شماره : ٧٠٩٧    /    تعداد نمایش : ٤٥٣خروج